Vi är ett säkerhetsföretag som ingår i Nordens ledande säkerhetskoncern.

Tillsammans med företagen i Prosero är vi en nordisk ledare inom teknisk säkerhet.
Välkommen till Zenita Security.

läs mer

Vi är specialister på säkerhetslösningar inom larm, passersystem och kameraövervakning

Vi erbjuder specialistkompetens inom inbrottslarm, lås- och passersystem, brandlarm, kameraövervakning och överordnade system, säkerhetslösningar inom transporter, varningssystem för drönare och radarlösningar för bevakning av stora industriområden.

Våra kundområden

Våra säkerhetsområden

Några av våra kunder

Våra kunder finns hos både stora och små företag, offentliga organisationer och verksamheter med kritisk infrastruktur.

Zenita Security är en viktig leverantör som har stor betydelse i vår vardag. Verksamheten är väldigt intensiv och föränderlig. Om säkerhetssystemen brister påverkas våra flöden, såväl passagerartrafik som godshantering och annan logistik.

- Hans Kemkes - Säkerhetschef på Stockholms Hamnar

Nyheter

Minimera risker och kostnader med Zenita Security Cloud

Med ett överordnat säkerhetssystem i en molntjänst som är rätt integrerat med de olika delsystemen, blir affärsnyttan större än varje delsystem för sig. Med Zenita Security Cloud får ni en kostnadseffektiv molntjänst med hög säkerhet och drift i Sverige.

läs mer

Säkerhetslösningar för garage och parkeringsanläggningar

Smarta och enkla passersystem för garage och skyddade platser med bom. Att använda personalens befintliga passerkort för access identifierar inte bara fordonet utan även förare. Det minimerar risken för obehöriga på plats.

läs mer