Samgående mellan Zenita Security och Larmatic Alarm

Nu går vi samman och bildar ett nytt starkt marknadserbjudande inom teknisk säkerhet. Kombinationen mellan Zenitas höga säkerhetskompetens och Larmatics välutvecklade serviceerbjudande ger dig som kund nya möjligheter i ert säkerhetsarbete. Välkommen till Zenita Security.

läs mer
Ökad affärsnytta med en
säkerhetslösning i molnet

Zenita Security Cloud är en säker molntjänst som kan anpassas utifrån era behov och krav.

zenita security cloud
Specialister på integrerade säkerhetssystem

Integrera larm, passersystem och kameraövervakning för effektivare hantering.

integrerade säkerhetssystem
Säkerhet för olika verksamheter

Våra kunder finns främst hos stora företag, kommun och skola, myndigheter och kritisk infrastruktur.

våra kunder

Lediga jobb | Vi söker systemspecialist CCTV och flera säkerhetstekniker.

Vi är specialister på säkerhetslösningar inom larm, passersystem och kameraövervakning

Vi erbjuder specialistkompetens inom inbrottslarm, lås- och passersystem, brandlarm, kameraövervakning och överordnade system. Vi erbjuder också säkerhetslösningar inom transport, varningssystem för drönare och radarlösningar för bevakning av stora industriområden. Våra kunder är mindre och stora företag, offentliga miljöer, industri och kritisk infrastruktur. Vi installerar även i privata hem där extra stora krav ställs på säkerhet.

Våra säkerhetsområden

Zenita Security är en viktig leverantör som har stor betydelse i vår vardag. Verksamheten är väldigt intensiv och föränderlig. Om säkerhetssystemen brister påverkas våra flöden, såväl passagerartrafik som godshantering och annan logistik.

- Hans Kemkes - Säkerhetschef på Stockholms Hamnar