Ansvarsfullt företagande

På Zenita Security bryr vi oss om samhället och omvärlden. Genom att ta vårt ansvar för ekonomi, miljö, klimat, arbetsmiljö, arbetsrätt och socialt ansvar – så bidrar vi till en hållbar utveckling.

Våra medarbetare

Medarbetarna är Zenitas främsta tillgång och kärnan i verksamheten. Deras kunskap, utveckling och trivsel är avgörande för vår framgång eftersom de tar hand om våra kunder. Vi utvecklar kontinuerligt våra medarbetare för att se till att vi har rätt person, med rätt kompetens, på rätt plats.

Hälsa och säkerhet

Vi prioriterar hälsa och säkerhet. Alla som arbetar för eller hos Zenita Security har rätt till en säker och hälsosam arbetsmiljö. Regelbundna hälsokontroller är en självklarhet.

Våra inköp

Vi fortsätter att fokusera våra inköp på en kontrollerad grupp av stora leverantörer, för att maximera besparingarna genom vår relation till leverantörerna och för att följa vår policy för ansvarsfullt företagande så väl som möjligt. Exempelvis blir transporterna vid beställningar till oss färre, vilket ger mindre miljöbelastning.

Engagemang och partnerskap

Medlem och sponsor i Qnet

Qnet är en förening med ändamål att skapa samverkan mellan kvinnor i ledande befattning som arbetar med säkerhet i olika roller och verksamheter eller utbildar sig inom säkerhet. Qnet är en mötesplats där medlemmarna kan utbyta kunskaper och erfarenheter. Läs mer på Qnet.

Medlem i Achilles Utilities NCE-nätverket

Nätverk inriktat på att förbättra hållbarhet och resultat. Achilles samlar in och validerar leverantörsdata för att minska risker över hela världen. Informationsstyrd insikt skapar säkrare och hållbarare leverantörskedjor som presterar bättre. Läs mer på Achilles.

Company: Zenita AB
Achilles Utilities NCE ID: 118283

GDPR

Zenita Security värnar om sina kunder och anställdas integritet, och vi arbetar kontinuerligt med samtliga processer som berör personuppgifter. Vi säkerställer att dessa uppgifter behandlas på ett ansvarsfullt vis och i enlighet med GDPR.

Vill du veta mer?

Kontakta vår VD Lars Lundgren.
Telefon: 08-602 00 60
Skicka e-post

Det här gör vi:

  • Vi arbetar affärsmässigt och strävar efter långsiktig lönsamhet.
  • Medarbetare och underleverantörer förväntas leverera teknik, konstruktion, installation, drift och underhåll i toppklass!
  • Vi vet att varje individs kompetens och vidareutveckling skapar de bästa förutsättningarna och yrkesstolthet.
  • Vi bedriver vår verksamhet med ordning och reda.
  • Vi tar hänsyn till miljö och strävar alltid efter hållbara lösningar.