Kundområde

Detaljhandel och galleria

Säkerhet för kommersiella fastigheter

Trygghet i hela fastigheten. Att kunna erbjuda säkerhetssystem till shoppingcenter, butiksinnehavare och hyresgäster inom detaljhandeln är i dag en självklarhet. Med våra system kan varje hyresgäst överblicka säkerheten i sina egna lokaler, samtidigt som hela fastigheten har ett gemensamt skalskydd.

Referensuppdrag

Flinks Järn

Levererans och installation av integrerat säkerhetssystem som innefattar kameraövervakning, brandlarm, inbrottslarm och passerkontroll.

Vapenhandel

Zenita har installerat larm och säkerhetssystem till ett flertal vapenbutiker, vapensamlare och skytteföreningar runt om i Sverige. Samtliga är i larmklass 3 och uppfyller även alla tillägg gällande regelverk för förvaring av vapen enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 556-2).