Säkerhet för känslig kritisk infrastruktur

Säkerhetslösningar för industri, kritisk infrastruktur och skyddsobjekt

Zenita Security har lång erfarenhet och hög kompetens kring avancerade säkerhetslösningar för industri och kritiska anläggningar. Vi erbjuder moderna produkter som integrerar inbrottsskydd, tillträdesskydd, kameraövervakning i ett överordnat system.

Referensuppdrag

Stockholms Hamnar

Vårt avtal omfattar säkerhetsutrustning i kontor, tekniska utrymmen, terminaler och logistikområden. Avtalet innefattar även servicetjänster med personal på plats med ansvarar för säkerhetssystemet. Läs mer om vår säkerhetslösning för Stockholms Hamnar

Svenska EcoDataCenter

Zenita Security är säkerhetsleverantör till Svenska EcoDataCenter. Anläggningen är en av landets modernaste datacenter och erbjuder kunder högsta säkerhet. Zenita Security ansvarar för konstruktion och leverans av säkerhetsteknik.