Referens

Stockholms Hamnar

Drift och underhåll av säkerhetssystem

Zenita Security ansvarar för delar av drift, utveckling och underhåll av digitala och mekaniska säkerhetssystem för Stockholms Hamnar, vars verksamhet i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn utgör den största passagerarhamnen och den tredje största godshamnen i Sverige. Sammantaget handlar det om en mycket stor säkerhetsanläggning, vilket gör Zenitas uppdrag mycket krävande när det gäller kunskap, teknik och service.

Ständig närvaro av säkerhetstekniker

Kontraktet omfattar säkerhetsutrustning i kontor, tekniska utrymmen, passagerarterminaler och logistikområden med stora godsflöden. Zenita Security har ständigt medarbetare på plats och det är ett engagerat team som ansvarar för att hålla säkerhetssystemet i toppskick. Såväl projektledare som tekniker är erfarna och har tillsammans breda kunskaper inom låssäkerhet och IT.

– Zenita Security är en viktig leverantör som har stor betydelse i vår vardag. Verksamheten är väldigt intensiv och föränderlig. Om säkerhetssystemen brister påverkas våra flöden, såväl passagerartrafik som godshantering och annan logistik, säger Hans Kemkes, säkerhetschef på Stockholms Hamnar. Vi ställer höga krav på kvalitet och utförande och har en kontinuerlig dialog med Zenita kring projektering och uppföljning. Båda parter jobbar hårt för att ständigt utveckla samarbetet.

Zenita Securitys VD Lars Lundgren, säger att bolaget har lyckats lösa en stor del av Stockholms Hamnars säkerhetstekniska utmaningar. Samtidigt har företaget utvecklat förmågan att jobba tillsammans med stora och krävande kunder. Lars konstaterar att teknikval och underhåll är avgörande för driftsäkerhet i systemen. Han understryker även vikten av noggrann planering och uppföljning för att hålla rätt säkerhetsnivå.

– Som exempel kan nämnas att vi fotodokumenterar, med kundens godkännande, inuti alla tekniska installationer för att verkligen säkerställa kvaliteten . För att öka transparensen har vi också ett ärendehanteringssystem där kunden kan anmäla ärenden och få direkt återkoppling kring utförda åtgärder. Det gör att fel och brister dokumenteras, identifieras och åtgärdas på ett systematiskt sätt, viket i sin tur bidrar positivt till anläggningarnas höga kvalitet och driftsäkerhet.

Zenita Security är en viktig leverantör som har stor betydelse i vår vardag. Verksamheten är väldigt intensiv och föränderlig. Om säkerhetssystemen brister påverkas våra flöden, såväl passagerartrafik som godshantering och annan logistik.

Hans Kemkes, säkerhetschef på Stockholms Hamnar