Kundområde

Vapenförvaring

Installation av klass 3 larm för vapenförvaring

Vi installerar klass 3 larm i lokaler där vapen förvaras.

Exempel på lokaler där vapen förvaras är:

  • vapenhandlare
  • skytteföreningar
  • privata vapensamlare


Regler vid installation av larmsystem för vapenförvaring

När det gäller installation av larmsystem för vapenförvaring så är det speciella regler som gäller utöver de som ställs på anläggarfirman som utför själva installationen och de krav som gäller enligt SBSC:s normer. En larminstallation i vapenbunker, vapenskåp eller kassun skall utföras enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenhandlares och vissa sammanslutningars förvaring av skjutvapen (RPFSF 2005:4 FAP 556-2). Detta medför exempelvis att anläggarintyget inte skall utfärdas i larmklass 3 enligt SSF 130:8 utan SSF 130:6. Kraven gällande omfattningen och utförandet av larminstallationer i valv eller skåp (förvaringsutrymme för vapen) är betydligt högre än vad som ställs för larmklass 3 enligt SSF 130.

Vi har utfört flera larminstallationer

Då Zenita har varit med sedan Rikspolisstyrelsens föreskrifter trädde i kraft och har en löpande dialog med de som författat föreskrifterna samt har installerat ett större antal larmsystem för förvaring av skjutvapen runt om i landet, så kan vi utan att överdriva säga att vi har lång erfarenhet av denna typ av installationer och har vad som krävs för att Polisen skall godkänna installationen. Zenita är Certifierad Anläggarfirma - inbrottslarm upp i larmklass 4 enligt SSF 1015.


Kontakta oss för rådgivning och offert

Telefon: 08-602 00 00.