Våra säkerhetslösningar

Säkerhetslösningar, installation- och servicetjänster inom larm, lås- och passersystem, kameraövervakning och överordnade säkerhetssystem. Vi anpassar säkerhetssystemen så att de möter våra kunders unika krav, behov och förutsättningar.

Vi är ett komplett säkerhetsföretag

Zenita erbjuder säkerhetslösningar och underhåll av säkerhetssystem inom områdena kritisk infrastruktur, små och stora företag, offentlig verksamhet, fastighet och kontor. Varje säkerhetslösning utgår från kundens behov och skräddarsys med hjälp av marknadens bästa säkerhetssystem och säkerhetsprodukter.

Vi arbetar självklart med kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöplaner, samt egenkontroller inom våra projekt och entreprenader.

 • En samlad och enhetlig leverans
 • Utsedd kundansvarig
 • Kan erbjuda bra geografisk täckning
 • Kundcenter med ärendesystem avseende felanmälan och support
 • Tillgång till ledande spetskompetens
 • Säkra hybridmolnlösningar i samarbete med svenska företag

Våra säkerhetslösningar

Överordnat säkerhetssystem

Överordnade säkerhetssystem

Att samla flera system i ett integrerad säkerhetssystem förenklar och ger en bättre överblick. Överordnat säkerhetssystem

Brand- och utrymningslarm för fastighetsägare

Brand- och utrymningslarm

Vi har specialistkompetens inom brand- och utrymningslarm och kan anpassa systemet utifrån dina behov och förutsättningar. Brand- och utrymningslarm

Inbrottslarm för företag

Inbrottslarm

Vi har lång erfarenhet, hög kompetens och certifiering högsta skyddsklass för inbrottslarm. Inbrottslarm

Lås och passersystem

Lås- och passersystem

Vi har specialkompetens inom passersystem och kan anpassa systemet utifrån dina behov och förutsättningar. Lås- och passersystem

Kameraövervakning

Kameraövervakning

Vi har kamerasystem för små och medelstora anläggningar och skräddarsyr lösningar för kunder med behov av stora avancerade system. Kameraövervakning

Säkerhetslösningar för lastbil och transport

Säkerhet för transporter

Vi erbjuder för transportsektorn effektiva säkerhetslösningar och för yrkeschaufförer ökad trygghet och en bättre arbetsmiljö. Säkerhet för transporter

Digitala fjärrtjänster

Zenita Security Cloud

Med våra molntjänster erbjuder vi nya och befintliga kunder hög säkerhet och integritet i kombination med tillgänglighet. Zenita Security Cloud

Service larm, passersystem och kameraövervakning

Service och underhåll

För att din säkerhetsanläggning ska fungera på bästa sätt så behöver den underhållas. Vi erbjuder serviceavtal med nattjour. Service och underhåll

Certifieringar och behörigheter

Vi har en unik kombination av certifieringar och behörigheter för alla typer av säkerhetsinstallationer.

Verksamheten styrs genom ett ledningssystem som omfattar försäljning, projektering, installation, service och underhåll av säkerhetssystem, och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Ledningssystemet är certifierat mot ISO 9001 och ISO 14001 av SBSC AB. Medlem i säkerhetsbranschens förening.

Certifieringar

 • Certifierad VAR Pacom, Sentrion, Unison  (åf sedan 2013)
 • Certifierad ARX-Partner
 • Certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm ( alla larmklasser 1-4 )
 • Certifierad Anläggarfirma Brandlarm
 • Certifierad Anläggarfirma CCTV
 • Certifierade Behöriga Ingenjörer (Inbrottslarm, brandlarm, CCTV)
 • IT-säkerhet SSF 1101
 • ISO 90001, ISO140001
 • Registrerat elföretag hos Elsäkerhetsverket

www.sakerhetsleverantorer.se

Behörighet

 • Registrerat elföretag hos Elsäkerhetsverket
 • Behörighet elarbeten upp till 1000 V systemspänning