Vårt erbjudande

Säkerhetslösningar, installation- och servicetjänster inom larm, lås- och passersystem, kameraövervakning och överordnade säkerhetssystem. Vi anpassar säkerhetssystemen så att de möter våra kunders unika krav, behov och förutsättningar.

Överordnat säkerhetssystem

Överordnat säkerhetssystem

Att samla flera system i ett integrerad säkerhetssystem förenklar och ger en bättre överblick. Överordnat säkerhetssystem.

Brand- och utrymningslarm för fastighetsägare

Brand- och utrymningslarm

Vi har specialistkompetens inom brand- och utrymningslarm och kan anpassa systemet utifrån dina behov och förutsättningar. System för brand- och utrymningslarm.

Inbrottslarm för företag

Inbrottslarm

Vi har lång erfarenhet, hög kompetens och certifiering högsta skyddsklass för inbrottslarm. System för inbrottslarm.

Lås och passersystem

Lås- och passersystem

Vi har specialkompetens inom passersystem och kan anpassa systemet utifrån dina behov och förutsättningar. Lås- och passersystem

Kameraövervakning

Kameraövervakning

Vi har kamerasystem för små och medelstora anläggningar och skräddarsyr lösningar för kunder med behov av stora avancerade system. Kameraövervakning

Personlarm

Personlarm skapar extra trygghet för medarbetare och arbetsgivare som verkar i utsatta miljöer. Personlarm

Säkerhetslösningar för lastbil och transport

Säkerhet för transporter

Vi erbjuder för transportsektorn effektiva säkerhetslösningar och för yrkeschaufförer ökad trygghet och en bättre arbetsmiljö. Säkerhet för transporter.

Digitala fjärrtjänster

Digitala fjärrtjänster

Med våra digitala säkerhetstjänster för fjärrstyrning inom Zenita Security Cloud gör vi det enklare att administrera och hantera dina säkerhetssystem. Digitala fjärrtjänster.

Service larm, passersystem och kameraövervakning

Service och underhåll

För att din säkerhetsanläggning ska fungera på bästa sätt så behöver den underhållas. Vi erbjuder serviceavtal med nattjour. Service och underhåll.