Specialister på säkerhetslösningar

Vi erbjuder integrerade säkerhetslösningar, säkerhetsprodukter och installationstjänster inom larm, lås- och passersystem och kameraövervakning.

Vi ingår i Nordens ledande säkerhetskoncern

Zenita Security har ca 30 anställda och omsätter ca 100 Mkr. Zenita Security ingår i säkerhetskoncernen Prosero Security Group som består av flera säkerhetsföretag i Norden. Genom vårt samarbete Prosero Enterprise binder vi ihop våra etableringar och skapar starka erbjudanden, exempelvis för kunder med höga och speciella krav på säkerhet. Företagen inom Prosero Security finns på 170 platser i Norden, har tillsammans +2000 anställda, omsätter +4.500 Mkr och har över +90.000 nöjda kunder varje år. (uppdaterad 2023)

Installation kameraövervakning

Säkerhetslösningar sedan 1979

Zenita Security är ett av Sveriges äldsta och mest välmeriterade säkerhetsföretag. Vi erbjuder säkerhetssystem och moderna digitala fjärrtjänster. Vi är en långsiktig partner för våra kunder och vi finns med från säkerhetsinventering och projektering – till installation, utbildning, drift och underhåll. Företagspresentation

För våra kunder är ett säkerhetssystem ofta affärskritiskt

Vi har kompetens och erfarenhet att arbeta med såväl stora som mindre anläggningar. Vi är stolta och glada att bland våra kunder se flera uppskattade och välkända företag och organisationer. Stockholms Hamnar, Net Insight, Tele2 och Kungliga musikhögskolan är några av dem. Vi gör också installationer i privata hem för personer som ställer extra höga krav på säkerhet, skydd och estetik.

Integrerade säkerhetssystem
Installation kameraövervakning

Vi är specialister på integrerade säkerhetslösningar

Genom att knyta anläggningars samtliga säkerhetssystem till ett överordnat system ökar överblicken och möjligheten att snabbt ta rätt beslut. I många fall skapar det även en betydligt smidigare, säkrare och effektivare administrering av säkerheten. Vi tillhandahåller ledande expertis inom systemintegrationer och överordnade säkerhetssystem för mellanstora och stora anläggningar. Vi är auktoriserade partners med Pacom, ASSA och ALViS.

Certifieringar och behörigheter

Vi har en unik kombination av certifieringar och behörigheter för alla typer av säkerhetsinstallationer.

Verksamheten styrs genom ett ledningssystem som omfattar försäljning, projektering, installation, service och underhåll av säkerhetssystem, och uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Ledningssystemet är certifierat mot ISO 9001 och ISO 14001 av SBSC AB. Medlem i säkerhetsbranschens förening.

Certifieringar

 • Certifierad VAR Pacom, Sentrion, Unison  (åf sedan 2013)
 • Certifierad ARX-Partner
 • Certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm ( alla larmklasser 1-4 )
 • Certifierad Anläggarfirma Brandlarm
 • Certifierad Anläggarfirma CCTV
 • Certifierade Behöriga Ingenjörer (Inbrottslarm, brandlarm, CCTV)
 • IT-säkerhet SSF 1101
 • ISO 90001, ISO140001
 • Registrerat elföretag hos Elsäkerhetsverket

www.sakerhetsleverantorer.se

Behörighet

 • Registrerat elföretag hos Elsäkerhetsverket
 • Behörighet elarbeten upp till 1000 V systemspänning

Nordens ledande säkerhetsgrupp

Zenita Security ingår i säkerhetskoncernen Prosero Security Group som består av många säkerhetsföretag i Norden. Genom vårt samarbete Prosero Enterprise erbjuder vi effektiva säkerhetslösningar till geografiskt utspridda kunder.