Säkerhet för kommun, förskola och skola

Vi utför installation av larm, lås- och passersystem och kameraövervakning

Utbildning är en förutsättning för människor och företag att blomstra. Vi på Zenita har gedigen erfarenhet av säkerhetsinstallationer i allt från förskolor till högskolor och universitet. Med kompetens och engagemang säkerställer vi rätt lösning för varje utbildningsmiljö..

Referensuppdrag

Stockholms Universitet

40 år av förtroende från Stockholms Universitet som vi är stolta över. Exempel på produkter och lösningar vi levererat är inbrottslarm, gas- och fryslarm, personlarm, trygghetslarm, radiosystem, Minicall, brandlarm, CCTV och larmmottagning.

Lunds Universitet

Uppgradering av Lunds universitets redundanta serverparker för säkerhet. I arbetet har vi bytt servrar, uppgraderat mjukvaror samt installerat ny kommunikationsutrustning.

Universitetet kunde efter modernisering ta bort sina kopparledningar  inom området för telekommunikation tillsammans med sin gamla växel, då larmanläggningar numera kommunicerar via IP och GPRS.  

Carlsson skola i Stockholm

Leverans och installation av integrerat system för inbrottslarm och passagesystem från Assa ARX och Galaxy. Brandlarm från Notifier samt ett kamerasystem från Milestone.

Stockholms Stad

Vi har ramavtal med Stockholms Stad som innefattar inbrottslarm och låssystem till till ett flertal Stadsdelsförvaltningar.

Kungliga Musikhögskolan

Entreprenad av en större säkerhetsanläggning till nya Kungliga Musikhögskolans campus. Fastigheten är på 16 000 kvm och totalt omfattar säkerhetsentreprenaden ca 300 stycken Assa ARX kortläsare.