Brand- & Utrymningslarm

Genom att upptäcka brand i tid kan du skydda stora värden.
För att ett brandlarm ska fungera på ett bra sätt, krävs det att den tekniska installationen samverkar med fastighetsansvarig och organisationer som brukar fastigheten.

Brandlarm för kontor, industri och offentliga lokaler

Brandlarm för alla typer av anläggningar

Vi har specialistkompetens inom brand- och utrymningslarm och kan anpassa systemet utifrån dina behov och förutsättningar. Vi erbjuder produkter och tjänster som vi vet möter våra kunders krav och förutsättningar. Våra kunder finns hos större företag, detaljhandel, kommun, vård och skola, kritisk infrastruktur och hem med stora värden.

  • Notifier
  • Securiton

Därför ska du välja oss

Vi är experter på hårdvara, mjukvara och nätverk inom system för brandlarm. Vi utför alltid en grundläggande behovsanalys för att hitta den bästa lösningen för din fastighet. Vi har installerat säkerhetslösningar åt några av Sveriges största företag, se referenser.

  • Vi anpassar larm utifrån era förutsättningar, behov och krav
  • Vi är ett certifierat och auktoriserat säkerhetsföretag
  • Vi har långsiktiga relationer med våra kunder

Vi hjälper dig hela vägen med din säkerhetslösning

Kundnytta är grunden för vår modell. Vi erbjuder den senaste tekniken inom överordnade system, larm, lås- och passersystem och olika typer av kamerasystem. Men framför allt har vi människorna, erfarenheten och kompetensen för att ta fram lösningar som vi vet fungerar för våra kunder. Vi jobbar enligt en enkel och effektiv modell: behovsanalys, projektering, installation och service. Välkommen som kund du också.