Vårt kvalitets- och miljöarbete

Hög kvalitet, flexibla och hållbara lösningar är viktigt för oss på Zenita Security. Vår kärnverksamhet; anpassade, moderna och energisäkrade system som håller över tid, är vårt mest centrala fokus i vårt hållbarhetsarbete.

Trygg säkerhetspartner

Du kan känna dig trygg med oss som din säkerhetspartner

Du kan känna dig trygg med oss som din säkerhetspartnerDin information är säker hos oss. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med känslig information, våra system är utvecklade och driftas med högsta säkerhet. Vår personal kontrolleras regelbundet mot Polisens belastningsregister samt har undertecknat förbindelse om tystnadsplikt beträffande sekretess. Det gör att du kan känna dig trygg med din verksamhets information och veta att det alltid sker på ett säkert sätt. Vi följer GDPR och tecknar självklart personuppgiftsbiträdesavtal gällande samarbetspartners. För oss är informationssäkerhet självklart och naturligt.

Modernt ledningssystem för säkrat kvalitetsarbete

Som en kompetent säkerhetsleverantör är det viktigt för oss att våra produkter håller hög kvalitet och att våra systemlösningar är kvalitetssäkrade i alla led. Vårt kvalitetsarbete utvärderas ständigt, både internt och externt av våra kunder. Verksamheten styrs genom ett ledningssystem som omfattar försäljning, projektering, installation och service. Uppfyller kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Ledningssystemet är certifierat mot ISO 9001, ISO 14001 samt SSF 1101 av SBSC AB.

Zenita kvalitetsarbete
Installation kameraövervakning

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och kunskapskälla

Kompetenta och motiverade medarbetare som trivs på sitt arbete ger bättre service till våra kunder och utvecklar vår verksamhet. Genom bred kompetens och stort personligt ansvar har en företagskultur vuxit fram som bygger på delaktighet och beslutskraft. Genom att ha högt i tak, korta beslutsvägar och ett arbetsklimat som kännetecknas av samarbete, arbetsglädje och engagemang främjar vi motivation. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare och följer så klart gällande kollektivavtal och erbjuder miljövänliga förmånsbilar, tjänstepension, friskvård mm.

Vi strävar efter att vara en hållbar verksamhet i alla led

Våra kunder ställer höga miljökrav på oss och det är en självklarhet att tillmötesgå dessa krav. Alla våra medarbetare ska vara medvetna om, och bidra till en minskad miljöbelastning av vår verksamhet. Ny energieffektiv och miljövänlig teknik kommer ständigt ut på marknaden och den tar vi givetvis del av när vi kan, samtidigt som vi hela tiden förbättrar vår organisation. Vårt bilåkande försöker vi begränsa och använder oss av smarta digitala lösningar för fjärrsupport i första hand.

Integrerade säkerhetssystem