Zenita Security Cloud

Hög säkerhet och integritet i kombination med full tillgänglighet.

Ett överordnat säkerhetssystem i molnet ger större affärsnytta

Med ett överordnat säkerhetssystem i en molntjänst som är rätt integrerat med de olika delsystemen, blir affärsnyttan större än varje delsystem för sig. För att driva och underhålla flera delsystem krävs mer IT-teknik och personal, - det ger höga driftkostnader, trögare administration och större risker för driftavbrott.

Fördelar med molnbaserat säkerhetssystem:

 • Större affärsnytta
 • Högre säkerhet
 • Ökad tillgänglighet
 • Minskade driftkostnader

Zenita Security Cloud

Vi erbjuder smidiga lösningar som kombinerar integritet, funktioner och tillgänglighet utan att tumma på säkerheten. Har ni säkerhetssystem som körs med Pacom Unison eller ARX på lokala servrar idag? Då kan vi sköta drift av dessa system på distansplacerad server med backup och säker inloggning. Med en redundant servermiljö hos en av Sveriges ledande företag inom området får ni säker drift utan avbrott. Med Zenita Security Cloud minimerar ni dyra investeringar och kan få avtalat IT-underhåll och backup på köpet.

Zenita Security Cloud - Serverdrift i Sverige med Pacom Unison eller ARX.

Vi garanterar att otillbörlig access inte sker

Har ni kontroll över vem som har tillgång till er säkerhetsanläggning? För oss är det viktigt att kunden är i förarsätet; operatörer och tekniker som givits tillåtelse ska ha bra stabil tillgång till anläggningen enligt de förutsättningar som ni ger oss. Vi säkerställer och garanterar att otillbörlig access inte sker. Det är vårt ansvar som leverantör av integrerad teknisk säkerhet.

 

Zenita Security Cloud lyder under svensk lag

Har du tänkt på vem som äger information om ditt företag eller tillåts nyttja din data? Svaret borde vara självklart, men många av dagens globala molntjänster utanför EU lyder under andra lagar och regler. När du lagrar data på en server i molnet gäller lagstiftningen i det land moderbolaget är registrerat. Det innebär att flera stora molntjänster lyder under amerikansk lagstiftning. Det är därför det är så viktigt var din molntjänstleverantör har sitt moderbolag och var servrarna fysiskt är placerade. För korrekt dataskydd använder vi inom Prosero Security Group nationellt ägda högsäkerhetsdatahallar i de länder vi erbjuder tjänster i.  

Grön datalagring

Vi har valt leverantörer utifrån strikta miljökriterier och självklart gäller det även våra IT-leverantörer, där grön el och grön lagring för minsta miljöpåverkan är en självklarhet.

Exempel - Hosting av Pacom Unison för svenska kunder:

 • Svenskägda och redundanta högsäkerhetsdatahallar
 • Säker och smidig multifaktor inloggning med krypterad kommunikation
 • Teknisk kapacitet anpassas till kundens och anläggningens behov
 • Kunden äger sin data
 • Avtal om underhåll, driftövervakning och backup
 • Energieffektiv drift och lagring med grön el
 • Certifieringar gällande miljö, kvalitet och infromationssäkerhet

Säkerhet på ett ställe

PACOM säkerhetsplattformar samlar dina säkerhetslösningar på ett ställe. Passersystem, video, intercom och larm över flera tekniker i en öppen arkitektur och ett användargränssnitt.

Säker fjärrservice

Med säker och krypterad kommunikation med VPN hanterar vi ditt säkerhetssystem fjärrstyrt. Med tillägget ”Kundstyrd access” – Krypterad trafik på kundens villkor, försäkrar vi även din integritet.

Digitala låssystem

Förutom att automatiserad nyckelhantering med digitala lås möjliggör tids- och kostnadsbesparingar, är det också ett bättre miljöalternativ än traditionella lås. Vi hjälper er att underhålla ert digitala låssystem.

Passersystem

Med Axessa Cloud får du ett flexibelt, enkelt och driftsäkert system där alla produkter hanteras från samma plattform. Systemet är tillgängligt var du vill, när du vill, helt på dina villkor.

Kameraövervakning

Vi erbjuder ett antal olika lösningar för hosted och molnbaserade kamerasystem. Fördelarna är många med bild och videolagning i molnet, det är säkert, tillgängligt och tryggt.

Frågor & Svar

Vilka tjänster erbjuder Zenitas kundcenter?
På vårt Kundcenter arbetar våra operatörer med alltifrån systemuppdateringar till analys och åtgärd av larm som löst ut via fjärruppkoppling. Om det inte går att lösa supportärendena fjärrstyrt, ser Zenitas Kundcenter till att ett fysiskt besök inplaneras med kundens godkännande. Att förstå våra kunders verksamhet är nyckeln till att göra rätt analys av en incident för att kunna vidta rätt åtgärder.
Vilka har nytta av Zenitas molnbaserade tjänster?
Mindre anläggningar och organisationer som har begränsade IT- eller säkerhetsresurser kan använda tjänsterna inom Zenita Cloud, för att få en enkel och kostnadseffektiv hantering. Brist på tid och på kunskap är två viktiga faktorer som kan leda till sårbarheter i säkerheten. Våra säkra molntjänster erbjuder mindre organisationer en möjlighet att reducera dessa risker.
Hur fungerar Zenitas molntjänster?
Du bestämmer själv hur mycket och avancerat arbete du vill utföra i ditt system, alternativt låta oss utföra arbetet. I systemet kan du administrera larm, passersystem, loggar, kort mm. Uppkoppling sker med en säker VPN-anslutning mot en redundant serverlösning i kontrollerade datahallar, fördelen med vår lösning är att du hela tiden har full tillgänglighet och drift. Om du vill kan vi på Zenita göra mer avancerade förändringar i systemet, som nya behörighetsgrupper, loggar för närvarokontroll, förändring av tillkopplingsscheman för larm vid evenemang etc.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så ringer vi dig.

Din förfrågan är nu skickad! Vi återkommer inom kort.
Oj! Något gick fel. Vänligen försök igen.