Köpcentrum är ett exempel där flera säkerhetssystem måste samverka

Köpcentrum står inför en mängd säkerhetsfrågor att tänka på. Att skydda personal och kunder kräver att man snabbt identifierar platsen för en händelse, identifiering av gärningsmännen och vidta åtgärder för att förhindra ytterligare störningar. Dessa åtgärder hindras avsevärt av flera olika säkerhetssystem som inte sammarverkas. Enkelt uttryckt kommer en ineffektiv säkerhetsstrategi inte att göra det möjligt att vidta de lämpliga åtgärder för att motverka risker eller hot och hantera dem när de inträffar.

Ett överordnat säkerhetssystem integrerar passerkontroll, inbrottslarm, video, intercom, hissar, branddetektering, belysning och praktiskt taget alla andra byggnadstekniska lösningar. Genom att presentera data från flera källor i en och samma grafik kan säkerhetspersonal och anläggningschefer ”se den större bilden”, optimera driften, automatisera åtgärder och säkerställa snabbast möjliga svar.

Läs intervjun med Richard Joslin, global försäljningsdirektör på PACOM Systems förklara hur ett fullt integrerbart säkerhetssystem skapar säkrare detaljhandelsmiljöer.

Vill du veta mer om Pacom Systems?

Zenita är Certifierad för VAR Pacom, Sentrion, Unison och har varit återförsäljare i Sverige sedan 2013.

Kontakt:

Lars Lundgren, VD

Mobil: 072-304 00 00

Växel: 08-602 00 00