Kamera för avläsning av registreringsskylt vid parkeringsanläggning

ANPR Lumo är avancerad kamerateknik för åtkomstkontroll av fordon. Typiska applikationer är automatisk avgiftsinsamling vid parkeringsanläggningar eller andra situationer där det inte är önskvärt att utfärda RFID-taggar. Om fordon skall tillåtas tillfällig in- eller utpassering är kamera för identifierng av registreringsskylt den perfekta lösningen.

Systemet är en allt-i-ett-skyltkamera, inklusive inbyggd programvara, analysator och IR-belysning gör den enkel att installera. Med ett funktionsområde på 2-10 meter säkerställer den avancerade kameran smidigt igenkänning av fordon.

ANPR Lumo

Hög precision

Systemets djupinlärningsalgoritmer möjliggör hög noggrannhet för registrerongsskylat från olika länder. Dessutom kan ANPR Lumo känna igen ADR Hazard Identification Numbers (HIN), även känd som Kemler-koder, som används för vägtransport av farligt gods.

Applikationer

  • Avgiftsinsamling vid parkeringsanläggningar
  • Avgiftsinsamling vid vägtullar
  • Fordonsidentifiering för smidig inpassering

Huvudfunktioner

  • Allt-i-ett-kamera för avläsning av registreringsskyltar
  • Fungerar inom området 2 - 10 meter
  • Kan avläsa fordon i hastigheter upp till 130 km/h
  • Stöder RS485, Wiegand och Ethernet
  • REST API för sömlös tredjepartsintegrering
  • Inbyggda funktioner för åtkomstkontroll
  • OSDP v2 stöds inklusive säkert kanalprotokoll