Säkrare passersystem för tillträde vid garage och vägbommar

Med personliga passerkort och en kortläsare (booster) i fordonet minimerar ni risken med otillåten tillträdelse pga ett stulet fordon eller fordonsläsare. Det finna många produkter på marknaden men de flesta fungerar inte särskilt bra, de störs av olika andra elektroniska signaler. Vi kan nu erbjuda ett passersystem för identifiering av förare och fordon som vi testat och som uppfyller kraven på både flexibilitet, tillförlitlighet och säkerhet.

Egenskaper:

  • Long-range (kan avläsas på flera meters avstånd)
  • Kan avläsa fordon i hög hastighet
  • Säker avläsning utan störningar från andra signaler
  • Personliga passerkort används för identifiering
  • Kortläsare (booster) utan personligt passerkort fungerar ej för identifiering

Säkert och tillförlitligt

Ett passersystem för förare och fordon på ett hamnstuveri fungerade dåligt med mycket störningar och avbrott. Efter att testat ett flertal olika fabrikat som inte fungerat bra, så har vi installerat ett passersystem som uppfyller alla krav på säkerhet och tillförlitlighet.

Unik kortläsare för det personliga passerkortet

Passersystemet har en unik och mycket säker kortläsare (booster) som installeras enkelt i fordonet. Det personliga passerkortet placeras i booster för ökad räckvidd till avläsaren. Vanligtvis förvaras en box/läsare i fordonet som är kopplat till fordonet och inte föraren. Om fordonet då blir stulet är det stor risk för att obehöriga tar sig in på säkerhetsområdet och att identifiering av föraren inte är möjlig.

Ansluts till det ordinarie passersystemet

Läsaren ansluts till det ordinarie passersystemet, loggning vid inpassering sker då på personnivå och inte på fordonsnivå, som ju är vanligt med en traditionell fordonsläsare. Det ger ökad säkerhet och lättare spårning.

Ni kan själva bestämma räckvidd mellan fordon och avläsare, vi använder effektiva mätverktyg för att se och justera upptagningsområdet för läsare så att det passar er applikation på bästa sätt.  

Frågor och Svar

På vilka avstånd är det lämpligt att använda boostern? 2-10 meter. I optimala förhållanden så kan den läsa av en bil i en hastighet av 100 km/tim.

Fungerar systemet med alla typer av passerkort, både med eller utan kryptering (Desfire)? Ja

Kan systemet installeras utomhus ? Ja

Kan flera användare använda samma booster – dvs byta kort i boostern själva ? Boostern sitter i bilen, man skjuter in sitt personliga passerkort i boostern för identifiering och tillträde.

Hur stor är boostern som placeras i fordonet? Lite större än en mobiltelefon.