Jun 13, 2023

Zenita Security växer med två nya Systemspecialister

Proserobolaget Zenita Security rekryterar Anders Sundell och Marcin Janiac som Systemspecialister

Zenita Security AB firar in våren genom att förstärka sin organisation med Anders Sundell och Marcin Janiac som systemspecialister, vi önskar dem varmt välkomna till Zenita.

Zenita kvalitetssäkrar leveranser med ledningssystem enl. ISO9001, ISO14001, Larmklass 4, Cybersäkerhet, är certifierad anläggarfirma och har flertal behöriga ingenjör inom respektive område anställda.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00