Mar 4, 2021

Zenita Security installerar larm för vapenhandlare i Sverige

Zenita har installerat larm och säkerhetssystem till ett flertal vapenbutiker, vapensamlare och skytteföreningar runt om i Sverige. Samtliga är i larmklass 3 och uppfyller även alla tillägg gällande regelverk för förvaring av vapen enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (FAP 556-2).

”Jag ser det som ett stort förtroende att Zenita Security anlitas för den här typen av anläggningar. Med åren har vi skaffat oss en bra erfarenhet och vår personal säkerställer att projektering, teknikval och installation görs enligt gällande bestämmelser” säger Lars Lundgren VD på Zenita Security.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00