Mar 4, 2021

Zenita Security installerar brandlarmsystem

Zenita Security installerar brandlarmsystem till ombyggda och moderniserade Edö Vård- och omsorgsboende.

Zenita Security har installerat ett nytt brandlarmsystem av fabrikat Notifier på Edö Vård och omsorgsboende i Farsta Strand söder om Stockholm, på uppdrag av Micasa Fastigheter.

- Boendet ligger mycket vackert beläget i en parkmiljö intill sjön Magelungen. Fastigheten består av två sammankopplade suterrängbyggnader. Det byggdes ursprungligen som ett pensionärshem av Svenska Bostäder 1975, ritat av arkitekten Carl Edvin Sandberg. Senare har det byggts om och till i omgångar för nya funktioner och boendeformer. År 2004 förvärvades fastigheten av Micasa Fastigheter i Stockholm AB som nu byggt om och moderniserat hus C som inrymmer det nya vård och omsorgsboendet. ”Projektets tidplan har varit tuff med mycket samordning med alla inblandade aktörer/entreprenörer och här har Zenita tagit ett stort genomförande ansvar” säger Karl Frisell, Projektchef för Micasa Fastigheter.

Vi på Zenita Security är stolta över förtroendet att få leverera ett effektivt och kundanpassat brandlarmsystem till Edö Vård och omsorgsboende.

”Vi tackar Micasa Fastigheter för det goda samarbetet i detta projekt” säger Lars Lundgren, VD för Zenita AB.

(Bildkälla: Projektengagemang)

Zenita ingår i koncernen Prosero Security Group vars bolag erbjuder ett komplett sortiment av tjänster och produkter inom lås, larm och säkerhetssystem i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00