Mar 4, 2021

Zenita återförsäljare av Deister Electronic smarta nyckelskåp

Deisters nyckelskåp kan avsevärt förenkla nyckelhantering. Skåpen är lätta att använda och administrera. En användare kan hämta sin nyckel genom att identifiera sig med RFID Taggar, PIN-kod eller fingeravtryck.

Ett enkelt standalone skåp kan vara lämpligt för ett fåtal nycklar, men flera skåp på en eller flera geografiska platser går att sammankoppla för att tillsammans hantera i princip obegränsat antal nycklar. Många väljer även att integrera sina nyckelskåp mot ett överordnat system t.ex Unison för administration och larm.

”Att ge personer behörighet endast till specifika nycklar, att ha full spårbarhet på vem som hämtat ut vilken nyckel och när, vem som har lämnat tillbaka nyckeln samt skicka påminnelser till de som glömt, är funktioner som höjer den fysiska säkerheten rejält.” avslutar Lars Lundgren VD på Zenita Security.

Zenita ingår i koncernen Prosero Security Group vars bolag erbjuder ett komplett sortiment av tjänster och produkter inom lås, larm och säkerhetssystem i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00