Mar 4, 2021

Zenita Security är säkerhetsleverantör till världens första CO₂-positiva datacenter

Den ökade digitaliseringen kommer att leda till att databearbetning i datacenter redan 2025 kommer att förbruka en femtedel av världens totala energiproduktion. Svenska EcoDataCenter har tagit fasta på problematiken och kan nu efter fyra års utvecklingsarbete starta driften av världens första koldioxidpositiva datacenter.

Zenita Security ansvarar för konstruktion och leverans av säkerhetstekniken inom siten i Falun.

”Det är fantastiskt roligt att vi fått förtroendet att leverera viktiga funktioner i ett modernt datacenter som verkligen har framtiden för sig. EcoDataCenter är en aktör som har en tydlig affärsidé och som inte kompromissar när det gäller säkerhet och energieffektivitet. Med marknadens mest avancerade och moderna säkerhetssystem och sin höga driftsäkerhet så är EcoDataCenter ett mycket klokt val att förlägga sin datadrift till, avslutar Lars Lundgren VD på Zenita Security.Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00