Mar 4, 2021

Modernisering av säkerhetssystem

AMF som tagit över och förvaltar fastigheterna i kv. Fatburen i centrala Stockholm väljer att fortsätta moderniseringen av fastigheternas brand och hyresgästernas verksamhetsskydd.Zenita arbetar under hela hösten med modernisering och uppgradering av centralapparater för brandlarm, samt löpande hyresgästanpassningar. Även ytterligare en fastighet kommer att anslutas till systemen inom ramen för projektet.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00