Mar 4, 2021

Zenita AB - Ny återförsäljare i Sverige för Innovative Business Software

Innovative Business Software A / S stärker ytterligare sin närvaro i Sverige. Zenita AB blir en återförsäljare av vår programvaruplattform Innovative Security Manager. Vi har tidigare i år etablerat oss med en försäljningsorganisation i Norge och i Sverige, som en del av vår strategi att bli en ledande leverantör av mjukvarulösningar för hela den nordiska säkerhetsmarknaden.

Zenita AB är en etablerad aktör på den svenska säkerhetsbranschen med ett brett produktsortiment och specialistkunskap, vilket gör Zenita till ett naturligt val för kunder inom många olika branscher. Zenita har funnits på den svenska säkerhetsmarknaden sedan 1979. Genom åren har Zenita skaffat sig gedigen erfarenhet och kompetens samt certifieringar för de flesta säkerhetstekniska lösningar.
Utöver affärsområdet larmmottagningssystem så erbjuder man leverans av integrerade system, inbrottslarm, passersystem, brandlarm samt kameralösningar.

"Vi är glada över att vi nu kan erbjuda Innovative Security Manager till befintliga och nya kunder i Sverige.
ISM är en mjukvaruplattform som ger både oss och våra kunder nya möjligheter på säkerhetsmarknaden. De många befintliga kunderna på plattformen säkerställer att ISM-plattformen kontinuerligt utvecklas med nya gränssnitt och funktioner. Samarbetet med Innovative är viktigt för vår framtida strategi, säger Lars Lundgren, VD för Zenita

"Samarbetet mellan Zenita och Innovative kommer utan tvekan att stärka båda företagens ställning på hela marknaden i Sverige, vilket är en viktig del av vårt nordiska fokus. Vi är verkligen glada över att vi nu har en tekniskt kompetent partner i denna för oss mycket viktiga marknad. " Säger Jens Larsen, VP Sales and Marketing på Innovative.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00