Jun 13, 2023

Säkerhetsteknik med precision från Zenita

Exakt säkerhetsövervakning med LiDar

LiDar är en säkerhetsteknik som till skillnad från konventionella system, som vanligtvis bara bevakar perimetern eller staketet runt  byggnader, faktiskt bevakar hela det övervakade området. Om en inkräktare tar sig in i det bevakade området så meddelas anslutet larmsystem.

LiDAR (Light Detection and Ranging) är en teknik som mäter avståndet till ett objekt genom att rikta ljusstrålar mot objektet och mäter därefter tiden och våglängden på den reflekterade ljusstrålen för att uppskatta avståndet mellan detektor och föremål/omgivning. I applikationen skapas därefter en 3D-representation med analys av 3D-rummet kring detektorn.

Tekniken liknar RADAR, men medan RADAR använder radiovågor så använder LiDAR ljusstrålar. Lasrarna i LiDAR är mer exakta och kan ge mycket noggranna yt-mätningar. Zenita jobbar med denna teknik för säkerhetsövervakning.

Vill du veta mera så kontakta oss.

Zenita kvalitetssäkrar leveranser med ledningssystem enl. ISO9001, ISO14001, Larmklass 4, Cybersäkerhet, är certifierad anläggarfirma och har flertal behöriga ingenjör inom respektive område anställda.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00