Mar 10, 2021

Nytt ramavtal mellan Zenita och Vattenfall

Zenita och Vattenfall har tecknat avtal avseende installation och service av teletekniska säkerhetssystem.

Vattenfall har valt Zenita som ensam leverantör av service och mindre installationer i tre av fyra avtalsregioner och som ensam leverantör av service och underhållstjänster för Vattenfalls centrala säkerhetsplattformar. Vidare är Zenita utvald som en av tre leverantörer för större installationer (för vilka förnyade konkurrensutsättningar kommer ske). Avtalet löper fyra år med start 2020-12-22, med möjlighet till förlängning.

Avtalet är ännu en framgång för Prosero Enterprise - som är en samarbetsform mellan bolagen inom Prosero Security Group för att kunna erbjuda ett nordiskt helhetskoncept för stora företag som har höga krav på säkerhet. Genom avtalet kommer Zenita och bolagen inom ramen för Prosero Enterprise bli en stor leverantör av tjänster inom säkerhetsteknik, lås och brand till Vattenfall i stora delar i Sverige.

”Vi på Zenita är mycket stolta över att bli en stor leverantör till Vattenfall och ser fram emot ett ömsesidigt framgångsrikt samarbete” säger Lars Lundgren, vd Zenita.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00