Dec 20, 2021

Zenita Security rekryterar driftsättare/programmerare

Proserobolaget Zenita Security rekryterar Krister Påvall och Mikael Hanelis som driftsättare/programmerare.

Zenita Security fortsätter sin satsning inom teknisk säkerhet för kritisk infrastruktur som exempelvis Vattenfall, Svenska EcoDatacenter, AtNorth, Stockholms Hamnar m.fl.

Genom denna rekrytering stärker Zenita upp sin leveransorganisation ytterligare för att ge kunder bästa service.

Både Krister och Mikael har mycket hög kunskap och bred erfarenhet av tekniskt avancerade säkerhetsinstallationer.

- Vi är mycket glada över att få hälsa Krister och Mikael välkomna till Zenita Security för bli viktiga delar i en expansiv och vass leveransorganisation.

Krister Påvall och Mikael Hanelis kommer senast från Stanley Security där de verkat i liknande roller.

Tjänsterna hos Zenita kommer att tillträdas under första kvartalet 2022.

Zenita kvalitetssäkrar leveranser med ledningssystem enl. ISO9001, ISO14001, Larmklass 4, Cybersäkerhet, är certifierad anläggarfirma och har flertal behöriga ingenjör inom respektive område anställda.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00