Jun 13, 2023

Zenita Security rekryterar driftsättare/programmerare

Proserobolaget Zenita Security rekryterar Mikael Hanelis som driftsättare/programmerare.

Zenita Security fortsätter sin satsning inom teknisk säkerhet för kritisk infrastruktur som exempelvis Vattenfall, Svenska EcoDatacenter, AtNorth, Stockholms Hamnar m.fl.

Genom denna rekrytering stärker Zenita upp sin leveransorganisation ytterligare för att ge kunder bästa service. Mikael har mycket hög kunskap och bred erfarenhet av tekniskt avancerade säkerhetsinstallationer.

Mikael Hanelis kommer senast från Stanley Security där de verkat i liknande roller.

Tjänsterna hos Zenita kommer att tillträdas under första kvartalet 2022.

Zenita kvalitetssäkrar leveranser med ledningssystem enl. ISO9001, ISO14001, Larmklass 4, Cybersäkerhet, är certifierad anläggarfirma och har flertal behöriga ingenjör inom respektive område anställda.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00