May 3, 2021

Inbrottslarm installerat hos vapenhandlaren Walter Borg

I samband med ombyggnation av butiken i Stockholm har vi installerat klass 3-larm hos Walter Borg. Installationen har gjorts i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenhandlares och vissa sammanslutningars förvaring av skjutvapen (RPFSF 2005:4 FAP 556-2).

”Zenita har varit mycket professionella och tillmötesgående under hela arbetet, jag kan varmt rekommendera Zenita.”

Ulrika Borg - Walter Borg AB Jakt och Fritid

”Detta var ett intressant projekt med flera vapenvalv, ammunitionsförråd och larm i larmklass 3 i hela butiken, där installationen utfördes i etapper under pågående ombyggnad och utbyggnad. Tyvärr så drabbades man även av en vattenskada i fastigheten mitt under ombyggnationerna, vilket ställde till det för både byggaren och oss. Men genom täta kontakter med både Walter Borg och byggaren så anpassade vi oss efter rådande förhållanden så att lokalerna hade rätt säkerhet under hela byggtiden.”

Stellan Johansson – Zenita ABOm Walter Borg
Walter Borg AB Jakt och Fritid startades av Walter Borg 1924 och drivs nu av fjärde generationen. Walter Borg föddes i Stockholm 1888 och efter handelsstudier började han 1905 i sport- och vapenbranschen. I butiken säljer man vapen, ammunition, jaktkläder, jakttillbehör mm. Med vapensmeder ombesörjer man ombyggnader och reparationer av olika vapen. Walter Borg arrangerar även Jägarexamen och vapenauktioner.


Regler som gäller vid installation av larmsystem för vapenförvaring
När det gäller installation av larmsystem för vapenförvaring så är det speciella regler som gäller utöver de som ställs på anläggarfirman som utför själva installationen och de krav som gäller enligt SBSC:s normer. En larminstallation i vapenbunker, vapenskåp eller kassun skall utföras enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenhandlares och vissa sammanslutningars förvaring av skjutvapen (RPFSF 2005:4 FAP 556-2). Detta medför exempelvis att anläggarintyget inte skall utfärdas i larmklass 3 enligt SSF 130:8 utan SSF 130:6. Kraven gällande omfattningen och utförandet av larminstallationer i valv eller skåp (förvaringsutrymme för vapen) är betydligt högre än vad som ställs för larmklass 3 enligt SSF 130.


Vi har flera larminstallationer gjorda vid förvaring av vapen och ammunition
Då Zenita har varit med sedan Rikspolisstyrelsens föreskrifter trädde i kraft och har en löpande dialog med de som författat föreskrifterna samt har installerat ett större antal larmsystem för förvaring av skjutvapen runt om i landet, så kan vi utan att överdriva säga att vi har lång erfarenhet av denna typ av installationer och har vad som krävs för att Polisen skall godkänna installationen. Zenita är Certifierad Anläggarfirma - inbrottslarm upp i larmklass 4 enligt SSF 1015.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00