Säkerhet för äldreboenden, vård och omsorg

Särskilda krav på anpassade säkerhetssystem inom vård och omsorg

Vår dokumenterade kompetens och erfarenhet omfattar anläggningar inom vård och omsorg, kritiska samhällsfunktioner som ställer höga och särskilda krav på anpassade säkerhetssystem och beprövade lösningar.

Referensuppdrag

Edö Vård och omsorgsboende

Installation av brandlarmsystem av fabrikat Notifier.