Referens | Stockholms Universitet

Zenita Security har mer än 40 år av förtroende från Stockholms Universitet. Det är vi stolta över.

Kundreferens Stockholms Universitet

Snabb service vid Stockholms Universitet.
Säkerhetsföretag delar på gemensamt lager.

På Stockholms Universitet har Zenita ungefär 150 larmanläggningar, utspritt med en del anläggningar i resten av landet. Tillsammans med Axlås, som har en av landets största passeranläggningar på Universitetet sköter Zenita om service, jour och installationer löpande. Exempel på produkter och lösningar som vi levererat och sköter underhåll på är inbrottslarm, gas- och fryslarm, personlarm, trygghetslarm, radiosystem, Minicalls, brandlarm, kameraövervakning CCTV och larmmottagning.

Det gemensamma lagret (som är ett samarbete med Elektroskandia) skapar inte bara snabb tillgång till allt material man behöver, -det ger också andra positiva effekter i form av färre miljöbelastande transporter, minskade kostnader och effektiv logistik.

Se video:

Säkerhetsföretag delar på gemensamt lager
Video - Stockholms Universitet