Referens

Stockholms Universitet

Drift och underhåll av larmanläggning


Zenita Security har mer än 40 år av förtroende från Stockholms Universitet. Det är vi stolta över. På Stockholms Universitet har Zenita ungefär 150 larmanläggningar, utspritt med en del anläggningar i resten av landet. Tillsammans med Axlås, som har en av landets största passeranläggningar sköter Zenita om service, jour och installationer löpande. Ett gemensamt lager är upprättat för att snabbt få till gång till produkter för underhåll. Exempel på produkter och lösningar som vi levererat och sköter underhåll på är inbrottslarm, gas- och fryslarm, personlarm, trygghetslarm, radiosystem, Minicalls, brandlarm, kameraövervakning CCTV och larmmottagning.

Gemensamt lager för snabb service

Det gemensamma lagret (som är ett samarbete med Elektroskandia) skapar inte bara snabb tillgång till allt material man behöver, det ger också andra positiva effekter i form av färre miljöbelastande transporter, minskade kostnader och effektiv logistik.

Se videopresentation:

Säkerhetsföretag delar på gemensamt lager
Video - Stockholms Universitet