Registrering av besökare

Zenita Security är en leverantör av högsäkerhetsanläggningar

I lokalerna kan det hanteras material som är konfidentiellt och känsligt ur säkerhetsynpunkt.

Säkerhetsklassat material kan röra myndigheter och skyddsobjekt.

Det är därför av största vikt att besökare, anställda och ägare följer de regler som är fastställda.

När du besöker oss

  • Alla besökare som ska få tillträde till lokalerna måste registreras i besökshanteringssystemet.
  • Vid registreringen accepterar besökaren Villkoren för besöket.
  • Efter registrering får besökaren en besöksbricka. Denna ska bäras synligt under besöket.
  • Besökare ska alltid åtföljas av en anställd eller ägare.
  • Efter besöket ska besöksbrickan återlämnas.

I lokalerna finns kameror med inspelning. Ljud spelas inte in.

Inspelat material sparas i 30 dagar.

Access till inspelat material har endast Zenita Securitys ledning.

I vår integritetspolicy finns information rörande vår hantering av insamlad av data.