Säkerhetslösningar för fastighetsägare

Zenita Security har en gedigen erfarenhet som säkerhetspartner till fastighetsbolag. Vi har stor kunskap i alla typer av säkerhetsproblem och kan hjälpa er att effektivisera ert säkerhetsarbete. Med vår breda kompetens, när det gäller allt ifrån lås- och passersystem till kamerabevakning, larm och inbrottsskydd, gör att vi kan erbjuda en kostnadseffektiv helhetslösning som samarbetspartner till er.

Bli en attraktivare hyresvärd

Om ni äger eller förvaltar kontorsfastigheter och kommersiella lokaler är ansvaret för en fungerande säkerhet ofta uppdelat mellan er som fastighetsägare och era hyresgäster. Fastighetens grundläggande skalskydd upprätthåller ni, medan exempelvis inbrottslarm ofta sköts av hyresgästen själv. Med våra tjänster kan ni bli en attraktivare hyresvärd genom att ta hand om allt säkerhetsarbete åt era hyresgäster.

Vi hjälper er ta ett helhetsgrepp om säkerhetsarbetet

Ett samordnat säkerhetsarbete blir ofta mer effektivt och framgångsrikt. Om ni som fastighetsägare tar ett helhetsgrepp om säkerheten kan fler säkerhetssystem integreras med varandra. Det blir både säkrare och mer kostnadseffektivt. Ofta blir även hanteringen enklare, vilket uppskattas av era hyresgäster. Service och underhåll kan effektiviseras med smarta digitala lösningar och mycket kan hanteras på distans. Med ett samordnat säkerhetsarbete kan också flera anläggningar på samma adress besökas samtidigt av våra säkerhetstekniker om så behövs.

Vi utför säkerhetsinventering av er fastighet

En säkerhetsinventering innebär en noggrann okulär besiktning av alla era säkerhetssystem. Vi går igenom status för enskilda, och samverkande, produkter och lösningar. Vår personal som utför säkerhetsinventeringen följer en genomarbetad och systematisk metod för att upptäcka alla behov och säkerhetsrisker.Allt dokumenteras noga. Ni får en samlad bild av hur er fastighet mår idag, och kan utifrån den fatta välgrundade beslut. Vi ger samtidigt rekommendationer om hur ny teknik kan avhjälpa just era problem.

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

När du skickar detta formulär till oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.