Säkerhetslösningar för exklusiva hem med stora värden

Har du stora värden i ditt hem som du behöver skydda? Eller behöver du personlarm eller annan säkerhetsutrustning för personskydd? Vi erbjuder säkerhetssystem anpassade efter dina krav på hög säkerhet, funktionalitet och estetik.

Vi har installerat säkerhetslösningar till några av Sveriges mest exklusiva hem

Zenita Security har lång erfarenhet av att arbeta med säkerhetssystem som ställer höga krav på estetik, yrkesskicklighet och diskretion. För oss på Zenita Security som dagligen arbetar med säkerhetslösningar är det tydligt att inte bara kommersiella fastigheter, utan att även stora säkerhetsanläggningar i exklusiva hem får många fördelar om larm, kameraövervakning och passersystem integreras i ett överordnat system.

Risk och behovsanalys

Tillsammans med dig går vi igenom dina önskemål och gör en risk och behovsanalys. Därefter tar vi fram ritningar tillsammans med en arkitekt och el-entreprenör. Alternativt installerar vi på Zenita Security hela systemet med behöriga larmtekniker och behörig elektriker med god erfarenhet av säkerhet.

Våra certifieringar

  • Anläggarfirma Brandlarm SBF 1008:2
  • Anläggarfirma Inbrottslarm SSF 1015, larmklass 1-4
  • Anläggarfirma CCTV
  • Behörighet elarbeten 1000 V systemspänning

Medlem i säkerhetsbranschens förening.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din säkerhetslösning? Kontakta oss.

Din förfrågan är nu skickad! Vi återkommer inom kort.
Oj! Något gick fel. Vänligen försök igen.