Produkter för överordnade system.

Vår erfarenhet visar på att verksamheter med två eller fler undersystem och som har behov av förebyggande säkerhetsarbete, får ut mycket mer värde av att samla alla sina system i en integrerad lösning, jämfört med att hantera passer-, larm-, brand- och video som separata system. I slutändan handlar det om att den integrerade lösningen ska addera mer värde än summan av involverade system.

PACOM Unison

Pacom Unison är en säkerhetsplattform som erbjuder kunder ett grafiskt användargränssnitt för att hantera inbrottslarm, åtkomstkontroll, brandsystem, videohantering, intercom samt hantering av nycklar i en lösning. All information som Unison samlar presenteras på en enda plats som gör det möjligt för kunderna att agera på ett snabbt och lyhört sätt vid tex olika typer av evenemang och gör det lätt att sammanställa detaljerade rapporter och statistik.

PACOM Sentrion

Pacom Sentrion® erbjuder ett fullt integrerat larm och passersystem och är från grunden konstruerat för kunder som kräver högsta säkerhet. Plattformen integrerar helt larm och passagesystem hantering och är byggt runt en integrerad styrenhet som kan utökas med tillbehör för ökad kapacitet och kostnadseffektiva installationer. I kombination med hanteringssystem för PACOM Unison, kan Sentrion användas från mindre företag upp till stora multisite anläggningar med flera tusen dörrar och larmområden.

ASSA ARX

ASSA ARX - ett säkerhetssystem med larm och passerkontroll där all administration sker från ett gemensamt gränssnitt. Med ASSA ARX säkerhetssystem minimerar du kabeldragning och antalet installerade enheter eftersom samma centralenheter och läsare kan används för att administrera både larm och passerkontroll. Om du redan har ett ASSA ARX passersystem, kan du enkelt uppgradera ditt system med larm.

Hör av dig!

Tack! Din förfrågan är nu mottagen, vi återkommer inom kort.
Oops! Something went wrong while submitting the form.