Jan 20, 2022

Zenita Security växer med ny projektledare

Proserobolaget Zenita Security rekryterar Thomas Landberg som Projektledare

Zenita Security fortsätter sin satsning inom teknisk säkerhet för kritisk infrastruktur som exempelvis Vattenfall, Svenska EcoDatacenter, AtNorth, Stockholms Hamnar m.fl.

Med denna rekrytering förstärker Zenita sin produktionsida gällande stora projekt och ramavtal. Thomas Landberg har god erfarenhet av att skapa välfungerande och effektiva team för kunder som kräver hög teknisk kompetens och leveranssäkerhet. Thomas Landberg kommer närmast från Avarn där han verkat inom en liknande tjänst.

Zenita kvalitetssäkrar leveranser med ledningssystem enl. ISO9001, ISO14001, Larmklass 4, Cybersäkerhet, är certifierad anläggarfirma och har flertal behöriga ingenjör inom respektive område anställda.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00