Dec 20, 2021

Zenita Security rekryterar projektledare

Proserobolaget Zenita Security expanderar och rekryterar Nicklas Öhrström som Projektledare

Zenita Security fortsätter sin satsning inom teknisk säkerhet för kritisk infrastruktur som exempelvis Vattenfall, Svenska EcoDatacenter, AtNorth, Stockholms Hamnar m.fl.

Med start i denna rekrytering så expanderar Zenita sin verksamhet norrut för att vara närmare kunderna i området mellan Stockholm och Gävle.

Nicklas Öhrström kommer senast från Certego där han verkat inom en liknande tjänst. Vi välkomnar Nicklas till sin nya tjänst hos oss under första kvartalet 2022

Zenita kvalitetssäkrar leveranser med ledningssystem enl. ISO9001, ISO14001, Larmklass 4, Cybersäkerhet, är certifierad anläggarfirma och har flertal behöriga ingenjör inom respektive område anställda.

Vill du veta mer?

Richard Sommer, VD
E-post: richard.sommer@zenita.se
Telefon: 08-602 00 00

Lars Lundgren, CTO
E-post: lars.lundgren@zenita.se
Telefon: 072-304 00 00