Ny teknik och beprövade lösningar.

Vi arbetar med säkerhetssystem och anpassar lösningar som vi vet möter våra kunders unika krav, behov och önskemål. Vi brinner för ny teknik och beprövade lösningar. Vi drivs av nyfikenhet och styrs av erfarenhet och professionalism.

Bättre framsynt än efterklok

Vi tycker om att ligga steget före och jobbar enligt mottot bättre framsynt än efterklok. Det har visat sig vara ett bra recept för stabila säkerhetssystem och nöjda kunder. Kunder som ställer krav och som sätter värde på att våra lösningar är på rätt nivå – kvalitetsmässigt, säkerhetsmässigt och servicemässigt. Vi levererar produkter och lösningar som stärker tryggheten för våra kunder. Och det har vi gjort sedan 1946, året då företaget etablerades.

Kunder med höga krav

Zenita erbjuder säkerhetslösningar från stora komplexa integrerade system ned till lite enklare larmsystem, vi vänder oss till kunder som förväntar sig hög kvalitet, hög säkerhet, snygga installationer och funktionalitet som är till nytta utan att vara krånglig. Vi arbetar därför med ett fåtal fabrikat/leverantörer av produkter inom varje område, som vi av erfarenhet kan lita på och har god kunskap om. Med vår produktkännedom kan vi hjälpa kunder att välja rätt lösningar och rätt säkerhet. Resultatet är kundanpassade anläggningar med enkelt handhavande och optimal ekonomi.
Se Zenita 360° modell

Produkter med hög kvalitet

Förutom klassiska säkerhetssystem som inbrottslarm, passersystem, brandlarm, cctv-kameror och integrerade grafiska system så erbjuder vi även säkerhet för transportfordon, varningssystem för drönare och radar-lösningar för bevakning av stora områden som dammar eller fabriksområden.
Zenita erbjuder även tjänster som vpn-lösningar och serverhosting via portal mm.

Certifieringar för högsta skyddsklass

Med en unik kombination av certifieringar och behörigheter. Det är bara Zenita AB som har, inbrottslarm alla larmklasser 1-4, Brandlarm, CCTV, ISO9001 och ISO14001, se: sakerhetsleverantorer.se + samt är registrerat elföretag hos elsäkerhetsverket, så vi erbjuder verkligen kompetens, teknik och innovation i toppklass.

Certifieringar

Verksamheten styrs genom ett ledningssystem som omfattar försäljning, projektering, installation, service och underhåll av säkerhetssystem, och motsvarar kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Ledningssystemet är certifierat mot ISO 9001 och ISO 14001 av SBSC AB.

Certifiering ISO 9001
Certifiering ISO 14001
Certifierad anläggarfirma inbrottslarm
Certifierad behörig ingenjör inbrottslarm
Certifierad anläggarfirma brandlarm
Behörig ingenjör brandlarm
Certifierad anläggarfirma CCTV
Certifierad behörig ingenjör CCTV
Behörig ingenjör brandlarm
Certifierad-ARX-partner-ASSAABLOY
Certifierad-partner-PacomUnison

Partners

Partner-vmware
veeam-pro-partner
Microsoft-SPLA-Partner
AXIS-video-hosting-partner

Organisation

Uppdragen som Zenita Security utför planeras av koordinatorer och projektledare. Verktyg som ärendehanteringssystem, webbaserad planering, rapportering och dagböcker är en naturlig del av vår vardag. Entreprenader genomförs på ett strukturerat sätt med projektledare som hanterar projektorganisationer inkl underentreprenörer, kommunicerar med kund och styr konstruktion och genomförande med hjälp av projekt-, tid- och KMA-planer.

Antal anställda: 35 st
Certifierade ingenjörer på brandlarm
Certifierade ingenjörer på inbrottslarm
Certifierade ingenjörer på CCTV

Zenita är en del av PROSERO
Den ledande säkerhetsleverantören!

Prosero Security Group är en koncern med en decentraliserad affärsmodell och består av en rad framgångsrika säkerhetsföretag i Sverige och i Norge som arbetar med projektering, installation och service inom inbrottslarm, passersystem, cctv, brandlarm, lås samt dörrautomatik.

Prosero Security

Hör av dig!

Tack! Din förfrågan är nu mottagen, vi återkommer inom kort.
Oops! Something went wrong while submitting the form.