Göra nytt. Göra ännu bättre.

Brinner du för upphandlingar? Vi tycker om att arbeta med duktiga konsulter. Konsulter som är på, som både ställer frågor och ifrågasätter. Det stimulerar oss, det får oss att tänka om, tänka annorlunda, göra nytt och göra ännu bättre. För ökad säkerhet och trygghet finns ingen bortre gräns.

Nära samarbete, långsiktiga relationer

Vi har lång erfarenhet av att jobba nära olika konsulter och projektledare som arbetar med att ta fram förfrågningsunderlag och bedriver upphandlingar för olika tekniska säkerhetslösningar.

Kompetent bollplank

Vill du ha ett kreativt, konstruktivt och kompetent bollplank då du har ett projekt på gång, upphandlingar som gäller lås, larm och andra tekniska säkerhetssystem?  Vi uppfyller samtliga krav gällande installationsverksamhet och innehar även samtliga certifikat gällande anläggarfirma, plus ett flertal certifikat på behöriga ingenjörer för respektive produktområde.

Passion för teknik

Delar du även vår passion för teknik som gör nytta och är användarvänlig? Komplexa och anpassade säkerhetslösningar som inte kräver att man är civilingenjör för att använda? Då kommer vi garanterat att ha nytta och glädje av varandra. Det är alltid lika stimulerande att inleda nya samarbeten och utbyta erfarenheter och insikter. Hör av dig.

Certifieringar

Verksamheten styrs genom ett ledningssystem som omfattar försäljning, projektering, installation, service och underhåll av säkerhetssystem, och motsvarar kraven i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Ledningssystemet är certifierat mot ISO 9001 och ISO 14001 av SBSC AB.

Certifiering ISO 9001
Certifiering ISO 14001
Certifierad anläggarfirma inbrottslarm
Certifierad behörig ingenjör inbrottslarm
Certifierad anläggarfirma brandlarm
Behörig ingenjör brandlarm
Certifierad anläggarfirma CCTV
Certifierad behörig ingenjör CCTV
Behörig ingenjör brandlarm
Certifierad-ARX-partner-ASSAABLOY
Certifierad-partner-PacomUnison

Partners

Partner-vmware
veeam-pro-partner
Microsoft-SPLA-Partner
AXIS-video-hosting-partner

Zenita är en del av PROSERO SECURITY GROUP
Den ledande säkerhetsleverantören!

Prosero Security Group är en koncern med en decentraliserad affärsmodell och består av en rad framgångsrika säkerhetsföretag i Sverige och i Norge som arbetar med projektering, installation och service inom inbrottslarm, passersystem, cctv, brandlarm, lås samt dörrautomatik.

Prosero Security