Checklista för installation av digitala lås

Som fastighetsägare finns det ett flertal saker att tänka på innan man fattar ett beslut om att investera i digitala lås. Exempelvis är det värt att utreda hur ett byte till digitala lås påverkar nyckelhanteringen, trygghetskänslan och den faktiska säkerheten i fastigheten.

I en fastighet är det inte digitala lås som behövs utan digitala låssystem. Det innebär att olika digitala lås kan installeras på olika dörrar – till exempel kontor-, passage- och lagerdörr. Alla lås bör dock tillhöra samma låssystem så att man som fastighetsägare kan hantera nycklar på ett enkelt sätt.

Checklista för installation av digitala lås

  • Lås eller låssystem bör inte vara uppkopplade publikt mot internet. Om det krävs uppkoppling för drift, uppdatering och underhåll ska detta ske inom ett tekniskt nät eller ett nät där en leverantör kan garantera säkerheten.
  • Om låset är batteridrivet behöver ni ställa krav på batteritid och hantering av batteribyten – vem ansvarar för det och hur sker bytet? Batteridrift kan innebära många batteribyten över tid.
  • Det digitala låssystemet bör erbjuda system som hanterar en ”fysisk enhet” som agerar nyckel, till exempel en mobil eller en tag som är kopplad till en lokal. Om den fysiska enheten tappas ska du som fastighetsägare kunna ta bort rättigheterna till den.
  • Se till att upphandla ett godkänt låssystem. I Sverige är det Stöldskyddsföreningen (SSF) som godkänner låsenheter enligt normen SSF 3522. Normen delar in lås i sju olika klasser med ökande grad av säkerhet. SSF 3522 klass 3 är det lägsta kravet för en godkänd låsenhet.
  • Prata alltid med ert försäkringsbolag om vad de ställer för krav på digitala lås i fastigheten, både in till fastigheten och vidare in i lokalerna.
  • Säkerställ att du hanterar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
  • Ställ krav på systemanvändare och distributörer om hur data om brukare och deras användning av låssystemet sparas och används.

Källa: Fastighetsägarna

Vill du veta mer?

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig.

Tack! Vi återkommer till dig inom kort.
Oj! Något gick fel, testa igen.