Offentlig sektor

Den offentliga sektorn är omfattande och vi har omfattande erfarenhet av att arbeta tillsammans med valda delar av den offentliga sektorn. Oavsett vilken del vi arbetar med är det alltid relationen till dig som kund som är avgörande för hur arbetet går framåt. Lyhördhet, ödmjukhet och kompetens hos alla involverade och engagerade är avgörande för framgång.

Lyhördhet, ödmjukhet och kompetens

Rätt kvalitet i allt vi gör är en självklarhet för oss. Men det är ingenting som kommer av sig självt. Det är en frukt av samarbete människor emellan, människor med olika personligheter och olika kompetenser. Men det är också ett resultat av samarbete över organisationsgränser och mellan olika verksamheter. Alltid med ett gemensamt mål. I grunden finns en förståelse hos oss som ett privat företag för hur den offentliga sektorn fungerar. Och hur offentliga upphandlingar går till. Välkommen till Zenita Security.

Ett extra lager av trygghet

Utbildning är en förutsättning för människor och företag att blomstra. Vi på Zenita har gedigen erfarenhet av säkerhetsinstallationer i allt från mindre skolor till högskolor och universitet. Med kompetens och engagemang säkerställer vi rätt lösning för varje utbildningsmiljö.

Ett tryggt val

Vi arbetar inte uteslutande med skolor och universitet. Vår dokumenterade kompetens och erfarenhet omfattar även vård och omsorg, kritiska samhällsfunktioner som ställer höga och särskilda krav på anpassade säkerhetssystem och beprövade lösningar.

Referenser

Några av våra uppdragsgivare inom den offentliga sektorn: Stockholms Hamnar, Södertörns Brandförsvar, Lunds universitet, Stockholms Universitet, Kungliga Musikhögskolan. Se mer