Företag och kontor

Varje företag och kontor är unikt. Varje verksamhet kräver sin anpassade säkerhetslösning på rätt säkerhetsnivå och rätt kvalitetsnivå. Vi har tekniken, människorna och kompetensen för att ta fram det våra kunder behöver. Lösningar utvecklade av ingenjörer, men som inte kräver ingenjörsutbildning för att användas på rätt sätt.

Effektivt och energismart

Zenita Security är ett Sveriges mest välmeriterade säkerhetsföretag. Vi har solid erfarenhet av säkerhetsinstallationer för företag i olika typer av fastigheter. Det handlar i huvudsak om överordnade system i fastigheter där vi integrerar olika typer av lås, larm och säkerhetsfunktioner på ett effektivt och energismart sätt.

Dialog och kunskapsöverföring

Vi har daglig kontakt med fastighetschefer, driftchefer, tekniska chefer, förvaltare och säkerhetsansvariga för inkopplade konsulter och projektledare. På så vis skapar vi tillsammans med våra kunder förutsättningar för långsiktiga relationer och kontinuerligt utbyte av kunskap, erfarenheter och nya insikter.

Skalbara lösningar

Ett pålitligt och starkt integrerat säkerhetssystem är mer är mer än ett inbrottslarm. Våra ingenjörer hjälper dagligen kunder med effektiva lösningar för larm, passerkontroll, brand och kamerahantering. Men vi erbjuder även funktioner som tex besökssystem vilket ger våra kunders kunder ett gott och välkomnande intryck. Vilket är särskilt viktigt i vår tid då du aldrig får en andra chans att göra det första avgörande intrycket.

Referenser

Vi arbetar med kunder i olika branscher. Men de har en sak gemensamt – det är verksamheter som sällan nöjer sig  med en standardlösning. Därför är vi vana vid att med yrkesskicklighet, affärsförståelse och teknisk kompetens utforma kundanpassade säkerhetslösningar för olika typer av företag och organisationer.
Några kunder för vilka var har tagit fram anpassade integrerade säkerhetslösningar är Länsförsäkringar, Tele2, Tre, Stockholms hamnar, Lunds Universitet och Kungliga Musikhögskolan. Se mer