Produkter för brand- och utrymningslarm.

Genom att upptäcka brand i tid kan du skydda stora värden. Dels de värden som representeras av fastigheten.
Dels de värden som finns i verksamheten, vilka många gånger är mångdubbelt större än fastighetens värde. En brandlarmanläggning är en anläggning som ska upptäcka en brand så tidigt att man kan ta till åtgärder för att släcka branden. För att brandlarmanläggningen ska uppnå sitt syfte krävs att den tekniska installationen samverkar med mänskliga resurser. Vi har erfarenheten, tekniken och kompetensen för att ta fram de larmlösningar som vi vet passar våra kunder. Rätt lösningar för rätt säkerhet.

Notifier

I över 50 år har Notifier haft en ledande position i brandlarmsbranschen. Honeywell Fire Safety utvecklar Notifiers brandlarmsystem för den svenska marknaden. Försäljningen av brandlarmsystem sker genom utbildade och certifierade återförsäljare som Zenita. Se mer

Securiton

Securiton AG tillhör den schweiziska Securitas-koncernen och har varit helt till tjänst för teknisk säkerhet sedan grundandet 1948. Med sin banbrytande anda och framsynthet har den sedan dess utvecklats till en erkänd specialist för hög standard säkerhet. Securiton har ett brett urval av säkerhetssystem för branddetektering och brandlarm i världsklass.
Se mer

Hör av dig!

Tack! Din förfrågan är nu mottagen, vi återkommer inom kort.
Oops! Something went wrong while submitting the form.