Tele2 har valt Zenita Security avseende en större entreprenad omfattande integrerade säkerhetssystem, inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning samt Speedgates till det nya huvudkontoret i Kista.
 
Fastigheten innehåller förutom det nya huvudkontoret även kontorsytor för andra framtida hyresgäster och är på totalt 20 000 kvm. Tele2 kommer att flytta in i fastigheten under hösten 2016.
Förtroendet vi fått från Tele 2 är en bekräftelse på Zenitas långsiktiga arbete med att erbjuda tjänster och integrerade säkerhetssystem till större kontor och kritisk infrastruktur – säger Jens Lennen VD på Zenita.

25. maj 2016 av Lars L