IT-drift och sourcing

 

Zenita erbjuder molnbaserade säkerhetstjänster (dvs. larmsystem, åtkomstkontroll, CCTV) baserat på en kombination av programvara enligt branschstandard och egenutvecklade lösningar. Tjänsterna levereras i en multikunds-lösning.

Zenita offers cloud based security services (i.e. alarm systems, access control, CCTV) based on a combination of industry standard software and internally developed solutions. The services are delivered in a multi tenant environment.

Zenita erbjuder moderna och kostnadseffektiva system för:

- Kartfunktioner
- Adressfunktoner
- SMS avisering
- Larmmottagningsystem
- Larmkonvertering