Smarta tjänster förenklar säkerhetsarbetet       

Zenitas bemannade SäkerhetsCenter hjälper företag och organisationer med en rad olika tjänster. På så sätt kan du som kund minska kostnaderna och samtidigt öka affärsnyttan med säkerhetssystemen. Zenitas servicetekniker och ingenjörer hjälper dig genom att bland annat sköta service och underhåll på distans och ta hand om kortadministration.

Kontinuerlig driftövervakning

Vi kan även sköta kontinuerlig driftövervakning och säkerställa att bildlagring, kamerautrustning och andra säkerhetssystem alltid är fullt fungerande.
Idag förekommer det att bilder saknas efter en incident pga handhavande med framförallt inspelningsutrustning, eller driftstörningar. Zenita SäkerhetsCenter hjälper dig att undvika den här typen av händelser.

 

Kompletterar larmcentral och väktarbolag

Med de tjänster vi erbjuder få du ett bra komplement till er ordinarie larmcentral eller väktarbolagGenom säker webportal kan du hantera din anläggningen på distans och ta ut rapporter, statistik och genomföra en rad åtgärder.

 

Lagra lokalt och hos oss

Zenitas SäkerhetsCenter erbjuder flera möjligheter för lagring av inspelat videomaterial och annan information som rör dina säkerhetssystem – lokalt på din anläggning och centralt hos Zenita SäkerhetsCenter i en skyddad serverhall. Fördelen med att lagra materialet hos oss är att du betalar för resultatet i stället för att investera i egen hårdvara . Zenita ser till att du alltid har rätt teknisk kvalitet och kapacitet på utrustning och material.

 

Modernisera befintlig anläggning

Den tekniska plattformen i Zenita SäkerhetsCenter gör det möjligt att skapa integrationer och kopplingar centralt som inte är möjliga lokalt på anläggningen. Därför kan vi uppgradera befintliga säkerhetssystem på ett mycket kostnadseffektivt sätt genom att återanvända så mycket som möjligt av befintlig utrustning.

 

Hög säkerhet och krypterad kommunikation

Zenita SäkerhetsCenter med videolagring är en molnbaserad tjänst med hög säkerhet. Våra servrar står i tryggt förvar i Zenitas egna lokaler med högsta säkerhetsklassning samt långt inne i säkert bergrum skyddat med både slussar och mekaniskt skydd som uppfyller SSF200 skyddsklass 3. Kommunikationen mellan dina enheter och Zenita SäkerhetsCenter är krypterad för att skydda ditt material.

Läs mer om Zenita SäkerhetsCenter (pdf)

Kontakta oss för mer information!