Zenita har levererat säkerhetssystem i lamklass 2 och 3 till ett av Eltel Networks kontor i Stockholmsområdet.
Uppdraget bestod i att installera ett integrerat säkerhetssystem med inbrottslarm och passersystem. Anläggningen är indelad i delsystem där ett utrymme för säkerhetsklassad dokumentation är utfört i lamklass 3 medan övriga delar av lokalerna skyddas i larmklass 2.

23. november 2015 av Lars L