Konsultation

Behovsanalys och rådgivning

Zenita erbjuder även konsulttjänster i form av:
- Säkerhets- och behovsanalys med rådgivning,
- Besiktning av befintlig anläggning med säkerhets- och behovsanalys.
- Projektering av ett kundanpassat säkerhetssystem som underlag för upphandling.

Insamling av information
Under arbetets gång intervjuar Zenita berörda personer hos vår uppdragsgivare för att inhämta information och underlag för analysen. Tillsammans med er gör vi en noggrann genomgång av behov, arbetssätt, externa krav och normer, samt vanor och användarbeteenden som vi behöver ta hänsyn till. Resultatet är en säkerhetslösning som är utformad på rätt nivå, till rätt kostnad och med bästa möjliga kundnytta.