Trygghet på väg för fordon och förare

Med intelligent teknik får transportsektorn effektiv säkerhet och bra arbetsmiljö för chaufförerna. Zenita har lång erfarenhet av att utveckla och kundanpassa helhetslösningar för transport av stöldbegärliga varor och ovärderliga museiföremål. Och för yrkeschaufförer erbjuder vi professionell, personlig säkerhetsutrustning som både förenklar arbetet och ökar tryggheten.

Att skydda transporter ställer särskilt höga krav och kräver många gånger specialistkompetens av säkerhetsleverantören. Fordonen behöver skyddas på väg genom hela Europa, och föraren har en utsatt arbetssituation med ensamarbete på oregelbundna tider.

Med hög teknisk kompetens har Zenita vidareutvecklat en rad befintliga säkerhetssystem och designat smarta funktioner som är anpassade för fordon och yrkesförare. I över tio års tid har vi utrustat ett stort antal fordon med kamera, larm, spårningsutrustning och personlarm.

Zenitas spetskompetens och långa erfarenhet gör att vi vet var sårbarheterna finns. Därför kan vi också bygga bort dem.

 

Framsynt säkerhet skyddar stora värden

Vår kompletta lösning för fordonssäkerhet bygger på ett intelligent skalskydd med kamera, personlarm och andra speciallösningar efter behov. Det trådlösa fordonssäkerhetssystemet kan omfatta förarutrymmet och lastutrymme. Vi har också utvecklat flera smarta lösningar som automatiserar säkerheten.

Läs mer i vår folder Smartare säkerhet för transporter (pdf)

LKW beim Fahren