Klassisk service och support

Zenitas serviceorganisation hjälper dig med support både under och efter ordinarie kontorstid. Vår policy är att du ska få service utförd inom tre arbetsdagar efter anmälan om inget annat avtalats.

Med bred kompetens sköter vi service på de system och anläggningar som vi själva har levererat och ett flertal andra fabrikat. Kontakta oss så berättar vi mer.

Heltäckande teknisk kompetens
Avtalen omfattar underhållsservice med anläggningskontroll och periodiska kontroller. Du får en årlig översyn och revisionsbesiktning, underhåll och avprovning av centralutrustningar, larmöverföringsutrustning, detektorer, larm/överfallsknappar, kortläsare, kameror, kabelförläggning, larmdon, batterier och batteriladdning m m.

Läs mer i vår broschyr Zenita serviceavtal (pdf)

Utbildning
Grundläggande handhavandeutbildning ingår alltid. I takt med att ni växlar personal kan vi hjälpa till med kompetensöverföring och vidareutbildning.

Högklassig dokumentation
Noggrann dokumentation av säkerhetssystemet, ritningar, sektionsförteckningar och grundläggande instruktioner ingår alltid i vår basdokumentation. Beroende på önskemål och krav erbjuder vi olika nivåer på dokumentation.

Uppdateringar
Zenita erbjuder löpande uppdateringar och uppgraderingar av din anläggning. Det omfattas i många fall av våra serviceavtal. Kontakta oss så berättar vi mer, du når oss på e-post: sales@zenita.se.