_ZSC_5

Driftövervakning med Zenita SäkerhetsCenter

För att ytterligare höja vår servicenivå har vi byggt upp Zenita SäkerhetsCenter. Alla kunder erbjuds en anslutning till Zenita SäkerhetsCenter parallellt med den ordinarie larmcentralen. Fördelarna med en parallell anslutning till Zenita SäkerhetsCenter är flera.

Höj kvaliteten och sänk dina kostnader
Med Larm2000 som är Zenitas egenutvecklade programvara för larmcentraler loggas alla händelser. Informationen används för statistik, rapportering och driftövervakning av säkerhetssystemen. Bra beslutsunderlag och uppföljningar ger dig större möjligheter att tidigt upptäcka avvikelser, utvärdera prestanda och undvika onödiga utryckningar. Det höjer kvaliteten och sänker dina kostnader.

Ett oberoende beslutsunderlag 
Rapporteringen omfattar också regelbunden översiktsrapportering av larmstatus. Resultaten är ett sätt att följa upp  servicegrad, kostnad och effektivitet hos det anlitade väktarbolaget. Zenitas SäkerhetsCenter erbjuder dessutom larmrapporter via SMS eller e-post till utvalda personer för att ge dig ökad kontroll över anläggningar och undvika onödiga utryckningar.

Kontakta oss så berättar vi mer!