Skräddarsydda säkerhetssystem ger snabb insats

Säkerheten är kritisk på Stockholms Universitet. Ytorna är stora och många rör sig på området. Eftersom universitetet dessutom ställer höga krav på smarta tekniska lösningar är det avgörande att ha en kompetent och framsynt samarbetspartner med tekniskt kunnande och innovationsförmåga. Stockholms universitet har omkring 5 000 anställda, drygt 65 000 studenter och en yta på ca 380 000 kvm.

 

Framsynt säkerhetsarbete med egen larmcentral

Säkerhetssamordnare Jan Ekström jämför universitetets storlek med en medelstor svensk stad. Med stora ytor och två campus gäller det att uppnå snabba inställelsetider när något inträffar. Därför har Sektionen för säkerhet organiserat arbetet på ett framsynt sätt som också väckt intresse hos andra universitet och verksamheter.

rodagangen

Egen larmcentral ger snabb rycktid

Tillsammans med Zenita har universitetet satt upp en egen larmcentral med väktare på plats. Larmcentralen är utrustad med Zenitas egenutvecklade programvara för larmcentraler – Larm 2000.

- Våra väktare får ut alla larm i klartext direkt på sina sökare: vad som har hänt och var. Det ger oss extremt snabba rycktider, ofta under en minut eller upp till fem minuter. Därför hamnar väktarna ofta mitt i incidenten. Hade vi istället låtit larmen gå enbart via larmcentralen där operatörerna larmar ut väktare hade vi fått betydligt längre inställelsetider, betonar Jan Ekström.

Parallellt går larmet även till en separat larmcentral där operatörerna kan vidta ytterligare åtgärder. Den snabba rycktiden ökar både säkerheten och upplevelsen av trygghet.

Läs mer om Zenitas uppdrag för Stockholms Universitet (pdf)