Flertal uppdrag för larmcentraler

Security Assistance Syd AB, Rapid, Lunds Universitet, Kiruna Larmcentral Räddningstjänsten, Stockholms Universitet och Södertörns Brandförsvar är några av de mest krävande uppdragsgivare som har valt Zenita som sin leverantör. I egenskap av larmcentraler är de beroende av en komplett fungerande och väl genomtänkt larmmottagning för att kunna säkerställa skyddet av stora ekonomiska värden och för att kunna rädda liv.